Wykaz Chrzaszczy Polski Checklist Coleoptera Online

| logowanie |

    Aktualności:

27.2.2015 Dodano i zaktualizowano informacje o nowychgatunkach stwierdzonych w Polsce w 2014 r. >> Nowe w 2014 >>
18.2.2014
Uaktualnienie Tenebrionidae (Tomasz Gazurek)
9.2.2014 Dodano Melanophthalma rispini RÜCKER et JOHNSON, 2007 (Latridiidae)
9.2.2014 Modyfikacja kolejności wyświetlania gatunków (K.Jonko)
9.2.2014
Uaktualnienie Aderidae (JK)
7.2.2014 Uaktualnienie Lycidae (JK)
4.2.2014
Poprawione wyświetlanie wyników - jedna lista, gatunki nie wystepujące w Polsce są na końcu listy
3.2.2014
Aktualizacja Ptinidae (Jerzy Borowski)
2.2.2014
Strona rodzin - na skróty >>>
29.1.2014
Aktualizacja Bostrichidae (Jerzy Borowski)
5.11.2013
Poprawiono wyświetlanie na karcie gatunku, dodano opisy "Występuje w Polsce" oraz "W Polsce brak".
4.11.2013
Dodano 8 nowych gatunków nowych dla Polski w 2011-2013 r. Drobne poprawki i uaktualnienia.
3.11.2013 Uaktualniono Cantharidae (J.Kurzawa) na podst. Kuśka (1995).
2.11.2013 Aktualizacja nazewnictwa Cerambycidae

30.08.2012 r. Aktualizacja Scolytinae (Curculionidae) (T.Mokrzycki) (5 nowych gatunków)
3 0.08.2012 r.
Dodanie nowych gatunków wykazanych w 2011 i w 2012 z Polski.
9.01.2012 r. Dodanie 255 nowych gatunków wykazanych po 2000 roku z Polski.

21 .4.2011 r. Uaktualnienie nazw szczebla rodzinowego wg Bouchard et all (2011) >>>
18.4.2011 r.
Aktualizacja Carabidae (O.Aleksandrowicz i M.Stachowiak)
17.4.2011 r.
Aktualizacja rodzin Histeridae, Erotylidae, Coccinelidae, Mycetophagidae, Anthicidae (R.Ruta)
27.3.2011 r.
Aktualizacja Corylophidae ( dwa nowe gatunki) oraz Cryptophagidae (T. Majewski).
21.3.2011 r. Aktualizacja kózkowatych (Cerambycidae), nazewnictwo, komentarze, literatura przy gatunkach nie występujących w Polsce oraz wykazanych po KFP (1990) (J. Kurzawa)
20.3.2011 r.
Przywrócenie funkcjonalności Panelu Admina (PA) (K.Jonko)
5.2.2011 r.
Aktualizacja Scraptiidae (D.Kubisz)
3.2.2011 r. Aktualizacja Oedemeridae (D.Kubisz)
6.01.2011 r.
Wstawienie wyszukiwarki na każdą stronę wyników i do karty gatunków
3.01.2011 r.
Zmiana wyświetlania wyników wyszukiwania. Przykład: "Elmidae: Stenelmis consobrina consobrina Dufour, 1835"

15.12.2010 r. Aktualizacja skryptów - poprawione wyszukiwanie (np. "sten nigr" da wynik "stenurella nigra"),
wyświetlanie
(Gat. występujące w Polsce osobno, na dole gat. nie występujące w Polsce),
zmiana kolejności: systematyczna/rodzina/plemię i dalej alfabetycznie: rodzaj, podrodzaj, gatunek. (nie będzie już działała kolejność gatunków zaproponowana przez administratorów rodzin!).
27.11.2010 r.
Poprawiono kolejność sortowania i wyświetlania wyników wyszukiwania w Scarabaeoidea i w Cerambycidae (jk)
25.11.2010 r.
Aktualizacja Curculionidae (bez Scolytinae) (Miłosz M.Mazur)
16.11.2010 r.
Aktualizacja Scarabaeoidea (Adam Byk)
2.11.2010 r.
Aktualizacja Melandryidae i Scolytinae (Curculionidae) (T.Mokrzycki)
12.10.2010 r.
Aktualizacja Chrysomelidae (L.Borowiec)
12.10.2010 r.
Dodano pola "Nazwa rodziny wg KFP i wg Kluczy", uzupełniono nazwy rodzinowe w tych tabelach [jk]
26.09.2010 r.
Dodano pole "Autor" (opiekun grupy) na karcie gatunku.
25.09.2010 r.
Dodano uwagi o wykazaniach z CPC jako wymagających potwierdzenia.
9.09.2010 r.
Uaktualniono Staphylinidae (Pselaphinae).
Dodano pełne wpisy literaturowe w kartach gatunków. (J.Kurzawa)
15.9.2010 r.
Aktualizacja Cryptophagidae (T.Majewski)
17.8.2010 r.
Aktualizacja nazw rodzin i synonimów (synonimy z Kluczy i KFP) na stronie Rodziny [jk]
16.8.2010 r.
Aktualizacja podrodzin w Staphylinidae [jk]
14.8.2010 r.
Aktualizacja Latridiidae i Corylophidae (T.Majewski)
8.8.2010 r.
Aktualizacja Anthribidae i Scoltyinae (Curculionidae)
5.8.2010 r.
Aktualizacja kilkudziesięciu rodzin. Obecnie uaktualniono już 72 rodziny chrząszczy [jk]
12.6.2010 r.
Dopisano kilkadziesiąt nowych gatunków.
Uaktualniono nazewnictwo we wszystkich rodzinach (JK)
1-3.6.2010 r.
Aktualizacja Dermestidae (M.Kadej)
28.4.2010 r.
Nowy porządek (kolejność) w Nitidulidae. Reorganizacja bazy i sortowania w obrębie rodzin. Zmieniona jest całkowicie kolejność gatunków w bazie (ID, rodzinami alfabetycznie).
22.4.2010 r.
Aktualizacja Nitidulidae (A.Lasoń)
20.4.2010 r.
Dopisano stare, nieobowiązujące już nazwy rodzin do odpowiednich gatunków (m.in. Alleculidae, Lagriidae, Cerylidae, Colydiidae, Cybocephalidae, Platypodidae, Rhizophagidae i in.) [jk]
19.4.2010 r. Uaktualnienie Rhynchitidae, Apionidae (M.Miłosz)
13.4.2010 r. Uaktualnienie Scirtidae (R.Ruta) Uaktualnienia w Dermestidae (synonimy, literatura)
5.4.2010 r. Na stronie Układ rodzin naniesiony jest postęp prac, zaznaczone są rodziny już opracowane.
20.03.2010 r. Uaktualniono Dermestidae (M.Kadej) . Włączone są też gatunki inwazyjne oraz linki do strony http://www.iop.krakow.pl/ias/Default.aspx
20.03.2010 r. Dodano podrodziny przy każdym gat. w rodzinie Cerambycidae (Prioninae, Spondylidinae, Lepturinae, Necydalinae, Cerambycinae i Laminae).
15.03.2010 r. Uaktualniono rodziny Agyrtidae i Silphidae (H.Szołtys)
11.03.2010 r. Zmieniono rodziny (przesunięto gatunki do rodzin) [jk] ; ze Scydmaenidae do Staphylinidae i usunięto rodzinę Scydmaenidae ze spisu rodzin; z Melyridae do Dasytidae; z Melyridae do Malachiidae; z Colydiidae do Zopheridae; z Brentidae do Apionidae (Apion sp. 128 gat.); z Brachypteridae do Kateretidae; dwa gatunki przesunięto do Bolboceratidae (Odontaeus i Bolbelasmus) ; z Anobiidae do Ptinidae
10.3.2010 r. Uaktualniono Buprestidae i Ciidae (R.Królik), Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Sphaeriusidae, Paelobiidae, Georissidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Hydraenidae i Dryopidae. (M.Przewoźny)
9.2.2010 r. Uaktualniono Byrrhidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Psephenidae (M.Przewoźny)
8.2.2010 r. Uaktualniono Nanophyidae (Curculionoidae) (8 gat.) oraz Megalopodidae (5 gat.) [jk] Uaktualniono systematyczny układ i listę rodzin chrząszczy w Polsce >>> (nowe rodziny: Microsporidae, Gyrinidae, Paelobiidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Bolboceratidae, Ptinidae, Malachiidae, Kateridae, Zopheridae, Bruchidae, Rhynchitidae, Apionidae, Nanophyidae) >>> 26 gat przeniesiono z rodz Attelabidae do Rhynchitidae.
7.2.2010 r. Uaktualniono Anthribidae (24 gat., M.Mazur)
5.2.2010 r. Uaktualniono Cerambycidae (192 gat., J.Kurzawa).
4.2.2010 r. Uaktualniono Heteroceridae (11 gat., M.Przewoźny).
3.2.2010 r. aktualizacja treści stron; zakładanie loginów;
2.2.2010 r. PONOWNE uruchomienie Bazy po 5 latach przerwy. Trwają prace rozruchowe, eliminacja błędów powstałych na wskutek wprowadzenia php5.

------------------------------------

1.04.2005 Rozbudowano strony autorzy, pole edycji gatunku, ssp, liczba rekordów w Bazie.

26.03.2005r .

  • Dodano: tabelę rodzin >>
  • czas wyszukiwania
  • statystykę Bazy >>
  • Pole "Synonimy" w Panelu admina i na karcie gatunku

25.03.2005 r.  - Poprawione sortowanie (wyświetlanie wyników), wyświetlanie podrodzajów u admina i na karcie gatunku, administrowanie

24.03.2005 r. -  Wprowadzane są nowe nazwy rodzin chrząszczy wodnych: Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae.

szara

entomo.pl © 2005-2023